EREKCEErekce je schopnost dosahování a udržení dostatečné
tvrdosti penisu pro úspěšné zahájení i dokončení pohlavního
styku. Erekce může mít vliv na sebedůvěru muže ve všech
oblastech života. Erekce je důsledkem komplexních
nervových a cévních interakcí, které jsou obvykle spojené
s pohlavním vzrušením. Při tom hraje hlavní úlohu krevní oběh.

 

Erektilní dysfunkce/Porucha erekce
Porucha erekce je pohlavní porucha, při které mužský není schopen dosáhnout nebo udržet dostatečně tvrdou erekci pro úspěšný pohlavní styk. Dřív byla tato porucha známější pod názvem impotence. Tento výraz se dnes ale používá jen zřídkakdy. Porucha erekce může zásadně zhoršit kvalitu života jak daného muže, tak i jeho protějšku. Problémy s erekcí jsou mnohem častější, než si většina lidí myslí. Více než polovinu mužů nad 40 let má poruchu erekce určitého stupně. Porucha erekce se však může objevit v jakémkoli věku. Také mladší muži (ve věku od 18 do 29 let) mívají problémy s udržením nebo dosažením erekce. Existují různé stupně poruchy erekce. Lékaři poruchy erekce často rozdělují na mírnou, středně těžkou a těžkou, a to na základě odpovědí na následující tři otázky: Jak často máte erekci? Jak dlouho trvá erekce? Je erekce pro pohlavní styk dostatečná? Muži s mírnou poruchou erekce tu a tam nemají dostatečnou erekci. Muži se středně těžkou poruchou erekce jsou občas bez erekce nebo si ji neudrží. Může se i stát, že jejich erekce není dostatečná pro uspokojivý pohlavní styk. Muži s těžkou poruchou erekce nemohou dosáhnout erekce. Mírná porucha erekce může muže dost znepokojit a stejně tak může mít vliv na jeho partnerku. Důležité je, aby si muži s poruchou erekce kteréhokoli stupně uvědomili, že ji nesmějí ignorovat a že by se aktivně snažit ji řešit. Na poruchy erekce může mít vliv mnoho různých faktorů, které řadíme do jedné ze dvou hlavních skupin. Organické a psychogenní faktory. V 80. letech minulého století převládal názor, že v 90 procentech je příčina zhoršené erekce psychogenní a jen v 10 procentech organická. Dnes ale víme, že důvody poruchy erekce jsou ve více než 80 procentech organické.

PSYCHOGENNÍ PORUCHA EREKCE

Psychogenní porucha erekce je vzácnější forma a představuje pouze 20 procent všech problémů s erekcí. Je častější u mladších mužů a většinou důsledek strachu z neúspěchu. Může být následkem přetížení, stresu v práci, nedostatku sexuálních vtahů, podvědomé homosexuality, silně narušených partnerských nebo mezilidských vztahů, ... Typické pro psychogenní poruchu erekce je, že erekce je v každodenním životě pořád přítomna: objevovat se mohou noční erekce, muži mohou dosahovat erekce při sebeuspokojování.

ORGANICKÁ PORUCHA EREKCE

Organická porucha erekce je důvodem pro poruchy erekce až v 80 procentech případů. Někteří muži jsou toho názoru, že je normální, že funkce erekce se s věkem zhoršuje. Jenže věk sám o sobě NEZPŮSOBUJE problémy s erekcí. Jejich důvodem je obvykle něco, co je překážkou normálnímu krevnímu oběhu. Organické důvody poruch erekce můžeme stručně rozdělit na zdravotní obtíže, léky a zlozvyky a životní styl. Nemoci, jakými jsou cukrovka, alkoholizmus, roztroušená skleróza, ateroskleróza, cévní choroby, neurologická onemocnění, choroby srdce a vysoký krevní tlak komplikují krevní oběh, protože poškozuje žíly, nervy a fibrózní tkáň, které se podílejí na dosahování a udržení erekce a jsou důvodem až 70 % případů poruch erekce. Mnohokrát na erekci nemají bezprostřední vliv zdravotní potíže, nýbrž léky, které je nutné brát kvůli těmto nemocem. Porucha erekce tak může být vedlejším účinkem některých běžně podávaných léků, jakými jsou léky na snižování krevního tlaku, antihistaminika, antidepresiva, léky na spaní, na potlačení chuti k jídlu atd. Třetí možný důvod poruchy erekce jsou také nezdravé zlozvyky jako třeba alkohol, kouření a životní styl (nedostatek pohybu, přetížení, stres, nadměrná jízda na kole, ...).
 

JAK PŮSOBÍ MANOFAR®?
Manofar® uvolňuje svalovou tkáň, rozšiřuje žíly a zvyšuje průtok krve. V kombinaci s pohlavním vzrušením tak napomáhá průtoku krve do penisu a zároveň zabraňuje, aby z penisu odtekla příliš rychle. Manofar umožňuje silnou a dlouhotrvající erekci. Manofar zároveň pomáhá předejít příliš rychlému odtoku a snižuje regenerační dobu mezi orgazmy. Směs bylin pomůže každému muži od dospívání po pokročilý věk dosáhnout silné a vícenásobné erekce. Manofar působí 100%, výsledky jsou fantastické.

Když je muž mladý, připadá mu dosahování a udržení erekce jako něco normálního a snadného. Někdy stačí už jen letmá myšlenka. Jenže pod povrchem v našem těle se odehrává spousta činností, které umožňují a udrží erekci. Erekce je důsledkem komplexních nervových a cévních interakcí, které jsou obvykle spojené s pohlavním vzrušením. Krevní oběh má důležitou úlohu při dosahování a udržení erekce. Když jste pohlavně vzrušeni, vaše mozkové a nervové buňky reagují na pohlavní dráždění vysíláním signálů páteří do lokálního nervového systému penisu. Signály z mozku způsobí v pohlavním údu uvolnění oxidu dusíku, díky kterému se svaly penisu uvolní. To umožní zvýšený přítok krve a naplnění houbovitých tělísek krví. Penis se v důsledku toho zvětší a zvedne. Když se tělíska zvětšují, tlačí na membrány, které je obklopují. Tlak na membráně zapříčiní tlak na (odtokové žíly) vény, které odvádějí krev z penisu, vlivem čehož zůstane krev „zadržena" v tělíscích, penis tak zůstává zvětšený a tvrdý. Manofar povzbuzuje uvolňování oxidu dusíku a zvyšuje krevní průtok. Manofar umožňuje silnou a dlouhotrvající erekci.